Băng Keo - Ép Plastic - Dao rọc giấy - Kéo

Lưỡi dao nhỏ SDI 1403C
Lưỡi dao nhỏ SDI 1403C
Lưỡi dao lớn SDI 1404C
Lưỡi dao lớn SDI 1404C
Lưỡi dao lớn UNICORN SL 150
Lưỡi dao lớn UNICORN SL 150
Lưỡi dao nhỏ UNICORN SL100
Lưỡi dao nhỏ UNICORN SL100
Lưỡi dao lớn A100 Trung Quốc
Lưỡi dao lớn A100 Trung Quố...
Lưỡi dao lớn Thiên Long FO-BL02
Lưỡi dao lớn Thiên Long FO-BL02
Dao Rọc Giấy Nhỏ 0404
Dao Rọc Giấy Nhỏ 0404
Dao Rọc Giấy Lớn 0423
Dao Rọc Giấy Lớn 0423
Dao rọc giấy Stacom E103
Dao rọc giấy Stacom E103
Dao lớn Thiên Long FO-KN02
Dao lớn Thiên Long FO-KN02
Kéo Văn Phòng S120
Kéo Văn Phòng S120
Kéo Văn Phòng S180/183
Kéo Văn Phòng S180/183
Kéo Hoa Hồng
Kéo Hoa Hồng
Kéo Lớn K20
Kéo Lớn K20
Cắt Băng Keo Cầm Tay 5cm
Cắt Băng Keo Cầm Tay 5cm
Cắt Băng Keo Cầm Tay 6cm
Cắt Băng Keo Cầm Tay 6cm
Cắt Băng Keo Để Bàn No.2001
Cắt Băng Keo Để Bàn No.2001
Cắt băng keo để bàn No.2004
Cắt băng keo để bàn No.2004
Ép plastic A4 80 mic
Ép plastic A4 80 mic
Ép plastic A3 80 mic
Ép plastic A3 80 mic
Băng keo trong, đục 48mm*80Y
Băng keo trong, đục 48mm*80Y
Băng keo trong 48mm*100Y
Băng keo trong 48mm*100Y
Băng keo bóng màu 48mm*80Y
Băng keo bóng màu 48mm*80Y
Băng keo simili màu 36mm
Băng keo simili màu 36mm
Băng keo simili màu 48mm
Băng keo simili màu 48mm
Băng keo 2 mặt 12mm*23Y
Băng keo 2 mặt 12mm*23Y
Băng keo 2 mặt 24mm*23Y
Băng keo 2 mặt 24mm*23Y
Băng keo vải màu 48mm*12Y
Băng keo vải màu 48mm*12Y
Băng keo văn phòng 1,8cm
Băng keo văn phòng 1,8cm
Băng keo 2 mặt xốp 24mm
Băng keo 2 mặt xốp 24mm
Băng keo giấy nhăn 24mm*23Y
Băng keo giấy nhăn 24mm*23Y
Băng keo điện đen
Băng keo điện đen